מה זה הון עצמי

הון עצמי חיובי

מה זה אומר הון עצמי חיובי או הון עצמי שלישי במאזן החברה.

חברות המגישות מאזן שנתי של החברה בכול שנה ושנה מתעכבים על שני פרמטרים חשובים: האחד האם החברה הרוויחה באותה שנה והשני זה ההון העצמי של החברה שהוא תוצאה של רווחיות או הפסדים במהלך שנות פעילותה של החברה.

פרמטרים אלה חשובים ראשית על מנת לדעת בדיוק עם החברה הייתה רווחית בשנת הפעילות או שצברה הפסדים והנושא השני, ה"הון העצמי" שהוא הסכום שנותר בחברה והוא זה שישפיע על קבלת אשראי או אי קבלת אשראי. במערכת הבנקאית או החוץ בנקאית.

מבחינה חשבונאית חשוב שהנתונים המופיעים במאזן יהיו מדויקים ונכונים וישקפו את מצבה של החברה. מאזנה של חברה בסוף שנה דומה לציונים שקיבל סטודנט בשנה האחרונה כפתח לקבלתו לשנה הבאה ולכן חשוב כי הנתונים יוזנו נכונה מבלי קוסמטיקה כזאת או אחרת במאזן החברה.

במאמר זה אני רוצה להתעכב על נושא ההון העצמי ולמה הוא משפיע על נותני האשראי למינם.

והיה ולחברה יש הון עצמי חיובי במאזן האחרון של החברה וחס וחלילה החברה הפכה להיות חדלת פירעון אזי נושי החברה (הבנקים או נותני האשראי) יוכלו לממש במזומן את ההון העצמי שנמצא בחברה ולהקטין את החוב של אותה חברה.

זו למעשה המשמעות של הון עצמי חיובי בחברה.

אבל אליה וקוץ בה ואני אסביר:

90% מהחברות במשק הישראלי הינם חברות קטנות בינוניות וגם גדולות, חברות אלה יכולות באופן חוקי ביחד עם רואי החשבון של החברה להטות את הכף במאזן לחיוב ולשלילה, חברות אשר לא רוצות לשלם מס יעשו פעילות כזאת במאזן וחברות אשר רוצות להראות רווח והון עצמי חיובי יעשו פעולות אחרות הכול במסגרת החוק. כול זה משנה את הנתונים הסופיים של החברה ובאמת לא משקף את מצבה האמיתי ובטח לא את סעיף ההון העצמי שלה.

החברה עובדת אבל אין לי כסף

רוב החברות שהפכו לחדלות פירעון לא היה בידי נושי החברה כדי לחלץ את ההון העצמי של החברה במידה והיה חיובי.

ומדוע אני מאיר את עיני נותני האשראי למינם אשר חורצים את דינם של חברות לאשראי על פי הפרמטר של ההון העצמי בחברה להפסיק מלתת חשיבות כזאת עליונה לפרמטר זה ולהסתכל דווקא יותר על פעילות החברה, התנהגותה, הפוטנציאל שלה, ההתחייבויות שלה, בעליה ועוד פרמטרים רבים שניתן לקבל על חברה בישראל ולהפסיק להתייחס ל"חתיכת נייר" כאילו זה כסף אמיתי.

לבעלי עסקים אני מציע כי לפני סוף שנה יושבים יחד עם רואה החשבון ו היועץ העסקי וביחד בודקים את השנה שחלפה, מה צפוי לקרות בשנה הבאה ורק כך לתכנן איך יראה המאזן במסגרת האפשרויות שמותיר החוק בידי רואה החשבון. הפתרונות הם רבים לכאן ולכאן.

 

אם גיליתם טעות בכתיבה אנה חזרו אלינו