האם לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ?

חברה בע"מ
האם לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ?

במשך תקופה ממושכת הנכם מפנטזים על בנייה של חברה משלכם, כמו למשל – מכון כושר, בית קפה אשר יעניק שירות אל רבבות של קהל יעד, חנות של אביזרי ספורט מצליחה וכיוצא בזה. כעת, כאשר הנכם מוכנים שזו היא העת המיטבית לממש את הפנטזיה שלכם ולהפוך אותה לכדי ממשית, נותר בידכם רק נקיטה בכמה פעולות בירוקרטיות זעירות ובדיקה של קיימות ייעוץ מקצועי טרם שאתם פותחים חברה.

עשיית בחירה של האם לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ?

במצב אשר בו הנכם עומדים להקים חברה חדשה, עומדת לפניכם ביצוע של החלטות אשר עליהן הנכם צריכים לתת את הדעה שלכם, כמו למשל – ביצוע של בחירה מה עדיף – האם לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ?

עסקינן בשתי סאגות אשר הן אחרות, שכבר בפרוצדורה של הרישום של רשויות המס והחוק דורשות כל מיני תהליכים. כמו כן, עבור כל חלופה כזאת קיימות מעלות וכן מגרעות, זכויות וכן חובות, דבר אשר מבליט את ההיקף של ההתחבטות אשר בה הנכם נמצאים כעת. אין מענה אחד עבור השאלה האם לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ? בשל כך שבכל מצב אתן צריכים לבחון כל מצב לגופו, כיאה לכל מיני נתונים ולהיקף הפעילות המיוחלת, אבל בוודאות ניתן להבחין בכמה כללי אצבע עבור עשיית בחירה, כמו למשל – היבט של מס, קווי אופי של הפעילות, היקפה של הפעילות הפיננסית וכיוצא בזה. בהתאם לבדיקה יסודית של אופי הפעילות בטווח הארוך שלכם, כך תקבלו ייעוץ מקצועי בטרם פתיחה של החברה שלכם.

מה הוא קיומו של עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא של מי מבינכם אשר ברשותו עסק שחל עליו מיסים בצורה ישירה וכל היבטי האחריות הפלילית עבור עסק חלה עליו, לעומת חברה בע"מ, אשר בה ניתן לתבוע את בעלי החברה, בשל השבת חוב מפאת רכושו האישי ולא רק מפאת רכוש של החברה. השיעור של המס הינו – מס הכנסה – נע בטווח של כעשרה אחוז מן השכר פר חודש וכלה בשיעור של כחמישים אחוז. במידה ותצרפו את שיעור מס ההכנסה ביחד עם שיעור ביטוח לאומי ההולם את השכר שלכם, באפשרותכם לקבל את שיעור המס הספציפי אותו תידרשו לשלם. ביטוח לאומי – עד לרף של גובה הכנסה שנתית בשיעור של שישים ושמונה אלף ומאה שלושים ₪ עשוי להיות 9.82, למעלה לרף זה וכלה בסכום בן חמש מאות שמונה עשרה ושמונה מאות שמונים ₪ תשלמו סך של 16.23.

עוסק מורשה

מה טומנת בחובה חברה בע"מ?

חברה בע"מ מהווה גוף משפטי, אשר אותו מתעדים ברשם של החברות והוא קיים בשל החברות בו. לחברה בע"מ קיים תקנון מסוים והיא מורכבת מבעל מניה. חברה זו מהווה ישות משפטית ועשויה להיתבע ואף לתבוע. פשר המשמעות של חברה בע"מ הינו כי בעל המניה בחברה ייקח בנטל של החובות של החברה, גם במצב אשר בו החברה תיפול, עד לרף של גובה המניה שטרם נפרעה. מן ההיבט של הניכוי – שיעור המס של חברה כזאת ניצב על כעשרים ושלושה אחוז. עסקינן על מכנסה החל על הרווחים של החברה אשר נותר בה. בהיבט של בעלי השליטה בחברה, כי אז הוא מהווה נישום אל מול מס הכנסה ובשל כך כך נדרש בצורה אישית על פי מדרגת מס הנהוגה. הרווח של בעל החברה יוגדר כהוצאה מוכרת שלה ובשל כך באופן עקיף ימעיט את המס  של החברה. זאת ועוד, על כתפי החברה מוטל תשלום של מס דיבידנד ומע"מ במצב אשר בו משיכה של הרווחים של החברה ייעשו באמצעות בעלי השליטה. המחיר של הנהלת חשבונות של חברה בע"מ וכן התכנון של המס בה עשוי להיות מאוד רב, לעומת עוסק מורשה. חברה בע"מ תיתן בידכם ניכוי של כל מיני הוצאות בשיעור ניכר, לעומת עוסק מורשה. מבנה החברה ייתן בידכם כלי עבור דחייה של המס.

חברה בע"מ

ממי עליכם מומלץ כי תקבלו ייעוץ?

קריאה מיטבית של כל מיני מאמרים בתחום של עוסק מורשה או חברה בע"מ עשויה קצת לעזור לכם ולצרף בקרבכם אינפורמציה בעלת משמעות ניכרת. עליכם להבין, כי התבססות רק על גבי אינפורמציה זו לא כדאית לכם. אמת ויציב כי קיימת הרבה מאוד אינפורמציה ברשת האינטרנט והרבה עמיתים למקצוע שבהחלט עשויים לייעץ למי מבינכם מתוך הוותק הפרטי שלהם, אבל בגמר התהליך אין המצב של חברה אחת כמצב של חברה שונה, אין שתי חברות דומות זה לזו בוודאות ולא קיימת חלופה עבור פנייה באופן ישיר אל מול בעל מקצוע. כדאי לכם ביותר לגשת אל חברה של רואי חשבון איכותית ובעלת הסמכה, כזאת אשר תוכל להעניק בידכם מענה מושכל ומפורט, תוך כדי נבירה במספרים ומענה על היתכנות של ההתלבטות שלכם.

ייעוץ מקצועי כלכלי בטרם פתיחה של חברה עשוי להתחלק לשני סוגים מרכזיים – האחד, ידון בשאלה האם לפתוח חברה בע"מ או שמא לפתוח חברה שהינה עוסק מורשה. השני, ידון בשאלה האם כדי לפתוח חברה מן ההיבט הפיננסי של כדאיות פתיחת חברה חדשה והאם הוקמה תכנית עסקית כל שהיא.

מאמרים נוספים בנושא:
אני אפתח חברה בע"מ
למה עסקים חייבים לעבוד במסגרת חברה בע"מ
האם כדאי לפתוח חברת ארנק
איך למשוך כסף מהעסק מהחברה

מה הם ההבדלים בין חברה בע"מ לבין חברה שהינה עוסק מורשה?

– חברה בע"מ : מהווה ישות משפטית לכל דבר ועניין, אשר התלכדה כדי לבצע עבודות למען עשיית רווח. חברה זו הינה ישות נפרדת מן הבעלים שלה, אשר מוגדרים כבעלי מניות. האחריות המשפטית אשר מוטלת על כתפי החברה קיימת בידי החברה עצמה ולא מטעם הבעלים שלה, אשר מוגדרים כבעלי מניה. הפעילות העסקית באופן של חברה בע"מ משקפת לרוב תדמית יותר מקצועית. בנייה של חברה בע"מ תיאלץ את הבעלים שלה לשאת באי אלו תשלומים, כמו למשל – שכר טרחה עבור רואה חשבון, שכר טרחה עבור עורך דין, אגרה של בניית החברה ואגרה שנתית. הסגולה אשר טמונה בהקמה של חברה בע"מ באה לידי ביטוי בתכנון המס. בחברה של עוסק מורשה נדרשים לשלם מס על כל הכנסה ושיעור המס יכול להיות עד ארבעים וחמישה אחוז. בקרב חברה בע"מ הפרוצדורה מעט מסובכת. בעלי חברה זו עשויים לקבל חברה מטעם החברה ועליה הוא ישלם מס בתור עובד שכיר. אחר כך ממסים את החברה, כל עוד היא מרוויחה, החברה תשלם מס חברות אחרי שתירשם הוצאה של משכורת של בעלי החברה. שיעור המס של חברה הינו בשיעור של כעשרים וחמישה אחוז. בשל זאת, יש הטבה במיסוי רבה לטובת החברה, פער של שיעור של בין עשרים אחוז לבין עשרים וחמישה אחוז בתוך החברה, לעומת עוסק מורשה, אשר בו השיעור הוא בן כארבעים וחמישה אחוז.

– עוסק מורשה: עשוי להוות כל מי מבינכם, אשר ביצע בחירה של היותו עצמאי ונרשם ברשויות המס השונות. הוא מקבל לידיו מס של תיק בעת פתיחת החברה שלו במשרדי מע"מ. בדרך כלל, תעודת זהות שלו עשויה להיות המספר של העוסק המורשה שלו וכן מספר התיק שלו במס הכנסה. הוא בעל היתר להוציא חשבונית מס. הוא יכול לגבות מע"מ מן הלקוחות שלו, הווה אומר – הוא עשוי לצרף עוד שיעור של שבעה עשר אחוז אל סך העסקה וביכולתו לבצע קיזוז של מע"מ בשל תשלום בקרב ספקים. הוא נדרש לדווח מדי חודש או מדי חודשיים אל מול מע"מ וכן מדי שנה אל מול מס הכנסה. הרווחים שלו נדרשים במס בהתאם למדרגת המס אשר מופיעה בפקודה של מס הכנסה.

אני תקווה כי הצלחתי לשפוך אור על ההחלטה שלכם באם להעביר את העסק שלכם למסגרת של חברה או בגלל הקטנת פעילות לחזור להיות עוסק מורשה.

תוכלו להנות מקריאת מאמרים והמלצות בשאר רחבי האתר

קטגוריות

תגיות

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב linkedin
לינקדאין

הצטרפו להצלחה פגישת יעוץ ללא התחייבות

מלא את הפרטים ונחזור עוד היום


מעל 1600 תכנים העוסקים בעולם העסקים

מגפ]ת דלתא
ייעוץ אסטרטגי

איך תשפיע מגפת דלתא על העסקים

איך תשפיע מגפת דלתא על העסקים   איך תשפיע המגפה על עולם העסקים? איך עסקים צפויים להתנהל? ומה הם סודות ההצלחה גם בתקופה זו של

יבוא מסין
יבוא יצוא

טוב לא ייצא לנו מייבוא מסין

טוב לא ייצא מסין "פלישתים עליך שמשון" (שופטים טז ט) זה בדיוק ההגדרה הנכונה על מעצמת העל "סין" רקע אין אזרח ישראלי או בעלי העסקים

ייעוץ עסקי
יועץ כלכלי

העסק שלכם לפני סכנה

עסקים בשנת 2021 והלאה חייבים להיות הרבה יותר זהירים. השפע הירד עלינו והגלובליזציה גרמה שהעסקים חיים על אדי כסף וזה מסוכן מאד יש לקרוא את המאמר המצורף בזה

פרסום
ייעוץ עסקי

פרסום: האם כדאי לפרסם ברשתות החברתיות

חברת APLE הכניסה אפליקציה המאפשרת ללקוחותיה בעולם לא לאפשר הופעה של פרסומות, ההחלטה דרמטית למפרסם בישראל כאשר הוא מאבד קהל של כמעט מליון איש ואישה, אז מה עושים?

הלוואת

יצירתיות בעסקים

יצירתיות זה מה שדרוש בעסקים בתקופה של תחרות קשה יצירתיות פותרת בעיות

יועץ כלכלי

עסקים! הכינו את עצמכם לתקופה קשה

עסקים הכינו את עצמכם לתקופת האטה כן, לא נעים לי לנבא את זה, ועוד יותר קשה לי להעביר לכם את החשיבה שלי אבל זו האמת.

ייעוץ עסקי - דורון עמית

בעל עסק!

פגישת יעוץ ללא התחייבות עם דורון

מלא\י את הפרטים ונחזור עוד היום


דילוג לתוכן